28 januari 2021 – Pilot webmodule Belastingdienst is van start gegaan

Op 11 januari jl. heeft de Belastingdienst via een persbericht laten weten dat de – eerder aangekondigde – pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online is gegaan.

Via deze online vragenlijst kan een opdrachtgever te weten komen of hij voor een opdracht een zzp-er mag inhuren. De vragenlijst is bedoeld voor opdrachtgevers, niet voor zelfstandigen zelf.

Het is niet verplicht om de webmodule in te vullen. En als de vragenlijst wel wordt ingevuld, kunnen aan de uitkomst – gedurende de pilot-fase van zes maanden – geen rechten worden ontleend.

In voornoemd persbericht wordt verwezen naar de website van het Ondernemersplein KvK. Daarop is niet alleen de vragenlijst te vinden is, maar wordt ook antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Voor vragen hierover ben ik graag bereikbaar, wordt vervolgd.