28 oktober 2023 – Nieuwe ZZP-wetgeving in de maak

De regering werkt aan een nieuwe wet die zal gaan gelden voor alle sectoren: de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Met het wetsvoorstel moet het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers in alle sectoren duidelijker worden. Op 6 oktober 2023 is het wetsvoorstel gepubliceerd voor internetconsultatie.

Het wetsvoorstel bevat een toetsingskader waarmee bepaald kan worden of zich een arbeidsovereenkomst voordoet. Om te bepalen of een arbeidsovereenkomst bestaat, moet sprake zijn van:

A) werkinhoudelijke aansturing;

en/of

B) inbedding in de organisatie van de werkgever,

 

Doet zich A) en/of B) niet voor, dan is geen sprake van ‘werken in dienst van’ en dus ook niet van een arbeidsovereenkomst. Is één van deze elementen wel aanwezig, dan wordt beoordeeld of:

C) de werkende voor eigen rekening en risico werkt.

 

Werkt de werkende voor eigen rekening en risico, dan vindt een afweging plaats: weegt C) zwaarder dan A) en B), dan is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Wegen A) en B) zwaarder dan C), dan is wel sprake van een arbeidsovereenkomst.

 

Vervolgens moet de volgende vraag worden gesteld:

C+) Is C in evenwicht met A en B dan wordt beoordeeld hoe de werkende doorgaans in het economisch verkeer optreedt. Indicaties daarvoor zijn:
– de werkende heeft meerdere opdrachtgevers per jaar;
– de werkende besteedt tijd en/of geld aan het verwerven van een reputatie en het vinden van nieuwe klanten of opdrachtgevers;
– de werkende heeft bedrijfsinvesteringen van enige omvang;
– de werkende gedraagt zich administratief als zelfstandig ondernemer: is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, is btw-ondernemer en/of heeft recht op de fiscale voordelen van het ondernemerschap (zoals ondernemersfaciliteiten).

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de werkende alsnog als ondernemer en niet als werknemer wordt aangemerkt, omdat hij een groot aantal opdrachtgevers heeft, een eigen website heeft en bedrijfsinvesteringen van enige omvang doet.

Het wetsvoorstel introduceert ook een civielrechtelijk rechtsvermoeden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst bij een uurtarief van € 32,24 (peildatum 1 juli 2023). Is sprake van een uurtarief lager dan € 32,24 dan dient de werkgever te bewijzen dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

De verwachting is dat de wet in werking zal treden per 1 juli 2025. Wordt vervolgd.